Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản QPPL : 36/2017/TT-BTTTT

Số hiệu 36/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày có hiệu lực 15/01/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 và thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng, Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 19/2012/TT-BTTTT
Download

TT36.signed.pdf

Chi tiết văn bản