Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/01/2022

Văn bản CĐĐH: 1438/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1438/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính
Ngày ban hành 30/08/2017
Ngày có hiệu lực 30/08/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 2. Bãi bỏ Quyết định số 1518/QĐ-BTTTT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát, Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QĐ1438.signed.pdf

Chi tiết văn bản