Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản CĐĐH: 08/BC-BCĐ

Số hiệu 08/BC-BCĐ
Trích yếu nội dung Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015
Ngày ban hành 12/08/2013
Ngày có hiệu lực 12/08/2013
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Huỳnh Văn Nhị - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Văn bản liên quan
Download

2013-08-26_37.PDF

Chi tiết văn bản