Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/10/2020

THÔNG BÁO

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo về việc gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 đợt 3

06/08/2020 16:35 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 160/TB-VCNPM ngày 06/08/2020 của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.


Vui lòng xem nội dung thông báo tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 200

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)