Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

TÀI LIỆU

Báo cáo Vietnam ICT Index

13/07/2020 08:25 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Từ năm 2006, Vụ CNTT đã được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ  xây dựng Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (Báo cáo Vietnam ICT Index) thường niên nhằm đánh giá xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các ngân hàng thương mại. Báo cáo đã được xuất bản chính thức từ năm 2013 đến nay và đã được phát hành tới các  Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều cơ quan, tổ  chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.


Để tăng cường việc hỗ trợ quảng bá Báo cáo và tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, tham khảo số liệu của Báo cáo, Cổng TTĐT Bộ TTTT trâng trọng đăng tải Bản điện tử của Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2013 đến 2019.
 
Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2013, xem tại đây.
 
Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2014, xem tại đây.
 
Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2015, xem tại đây.
 
Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2016, xem tại đây.
 
Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2017, xem tại đây.
 
Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2018, xem tại đây.
 
Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2019, xem tai đây.
 
 

Lượt truy cập: 280

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)