Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2020 10:23 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/6/2020, tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT tới dự và chỉ đạo Đại hội. 


Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
 
20200615-pg5-TT.jpg
 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích luôn quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục tinh thần cách mạng, đấu tranh và ngăn ngừa các biểu hiện sai lệch, chống những biểu hiện cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Chi ủy. Công tác phát triển đảng luôn được Chi bộ quan tâm, đã xét kết nạp đảng cho 06 quần chúng và công nhận đảng viên chính thức cho 05 đảng viên dự bị.
 
20200615-pg5-ramat.jpg
 
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích nhiệm kỳ 2020-2025
 
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT quản lý, điều phối việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày của 16 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020,
 
Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Chi ủy Ban quản lý sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hoàn thành các nhiệm vụ của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán các dự án, hợp đồng của Chương trình; Tổ chức thực hiện tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chương trình để thực hiện có hiệu quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025; Thực hiện triển khai có hiệu quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giàm nghèo, tăng cường quốc phòng, an ninh biển đảo.
 
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT, đồng chí Phạm Anh Tuấn chúc mừng những kết quả đạt được của Chi bộ Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Đồng chí cũng bày tỏ sự nhất trí với các phương hướng,  nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Chi bộ.
 
Đồng chí đề nghị Chi ủy khoá mới của Chi bộ Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy các cấp; Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị.
 
Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ  nhiệm kỳ 2020 – 2025 Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025./.
 

PV

Lượt truy cập: 660

Từ khóa: Đại hội chi bộ, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)