Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2020-2025

11/06/2020 17:22 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 11/6/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Phúc, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ TT&TT, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin.


Đại hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Trung tâm thông tin đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, thực hiện đúng các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
20200611-pg1-ramat.jpg
 
Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2020-2025
 
Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ luôn quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, Chủ nghĩa Mác – Lê Nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần cách mạng, đấu tranh, ngăn ngừa các biểu hiện sai lệch, chống những biểu hiện cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; suy thoái về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch. Thường xuyên nhắc nhở đảng viên thực hiện quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng các nội quy, quy chế của Bộ và của đơn vị.
 
Về công tác xây dựng Đảng, các cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm; Tăng cường việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; 100% đảng viên được tiếp thu, quán triệt Nghị quyết và Chỉ thị các cấp, trong đó thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI và qui định 47/BCT về những điều đảng viên không được làm.
 
20200611-pg1-NTP.jpg
 
Đồng chí Nguyễn Thành Phúc, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ TT&TT, Cục trưởng Cục An toàn thông tin phát biểu chỉ đạo
 
Công tác phát triển đảng viên mới được Chi bộ quan tâm thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ có kế hoạch tạo nguồn, phân công bồi dưỡng và trong nhiệm kỳ đã kết nạp 08 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; Quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động có phong trào, hiệu quả và vững mạnh.
 
Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin đã chỉ đạo toàn thể Trung tâm đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao trong công tác thông tin; công tác Cổng Thông tin điện tử; quản lý khai thác hệ thống hạ tầng CNTT&TT trong Bộ; công tác ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và các công tác khác.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Trung tâm Thông tin sẽ tiếp tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nêu gương; Xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc khác trong sinh hoạt Đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý đảng viên; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên là thanh niên. 
 
bo-phieu-11-6.jpg
 
Đại hội đã hoàn thành việc bầu Chi ủy Chi bộ Trung tâm thông tin, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT.
 
Chi bộ Trung tâm thông tin xác định định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Trung tâm Thông tin trở thành một đơn vị vững mạnh chuyên môn, ổn định về tổ chức; hướng đến tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; có ảnh hưởng tích cực tới quá trình đẩy mạnh truyền thông, nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Bộ Thông tin & Truyền thông trong xã hội cũng như vị thế, vai trò dẫn dắt của Bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia.
 
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban thường vụ Đảng bộ Bộ TT&TT, đồng chí Nguyễn Thành Phúc chúc mừng những thành tích Trung tâm Thông tin đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Đồng chí nhấn mạnh, Chi bộ Trung tâm Thông tin trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, có bước phát triển mới, đã thể hiện tốt vai trò và có những đóng góp nhất định trong việc thúc đẩy Bộ TT&TT là Bộ đi đầu về Bộ điện tử.
 
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Trung tâm Thông tin đã làm tốt nhiệm vụ thông tin và CNTT. Đặc biệt đối với nhiệm vụ CNTT, Chi bộ đã làm tốt ở cả ba mảng: Hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT, đảm bảo ATTT.
 
Đồng chí cũng thể hiện sự nhất trí với phương hướng, mục tiêu của Chi bộ trong giai đoạn tới là: Xây dựng Chi bộ trở thành một đơn vị vững mạnh về chuyên môn; Ổn định tổ chức để hướng tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.
 
Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng Chi bộ sẽ lựa chọn được những đảng viên xứng đáng nhất vào Chi uỷ để Chi bộ tiếp tục có những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ tới.
 
Đại hội đã hoàn thành việc bầu Chi ủy Chi bộ Trung tâm thông tin, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT.

Giang Phạm

Lượt truy cập: 839

Từ khóa: Đại hội Chi bộ, Trung tâm Thông tin, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)