Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30/11/2020

THÔNG BÁO

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV

21/05/2020 13:45 CH Xem cỡ chữ

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 126

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)