Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/01/2021

THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Cục Tin học hóa năm 2020

21/05/2020 09:08 SA Xem cỡ chữ

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
 
Căn cứ văn bản số 3831/BTTTT-TCCB ngày 28/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức của Cục Tin học hóa;
 
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thi tuyển viên chức Cục Tin học hóa (lần 02) ngày 12/5/2020, Cục Tin học hóa thông báo:
 
1. Kết quả thi tuyển viên chức của Cục Tin học hóa năm 2020: tại Phụ lục 1 kèm theo.
 
2. Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Cục Tin học hóa năm 2020: tại Phụ lục 2 kèm theo.
 
Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Tin học hóa nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 20/05/2020 đến hết ngày 03/06/2020. Thí sinh gửi đơn trực tiếp hoặc đường bưu điện theo địa chỉ: Cục Tin học hóa, tầng 21, tòa nhà Cục Viễn thông, 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Tin học hóa (tầng 21, tòa nhà Cục Viễn thông, 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); đăng tải tại trang thông tin điện tử www.aita.gov.vn và www.mic.gov.vn.

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 386

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)