Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

TOÀN DÂN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Cao Bằng: Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

17/04/2020 14:57 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã có điện gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


20200519-M24.jpg
 
Lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, từ ngày 1/4/2020 đến nay, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo tỉnh. Hiện nay, tỉnh chưa ghi nhận và phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đánh giá tỉnh Cao Bằng thuộc nhóm địa phương có nguy cơ lây nhiễm thấp.
 
Tuy nhiên, dịch bệnh tại nước ta tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã có nhiều ca lây nhiễm ra cộng đồng. Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới trên bộ dài, kết nối với một số tỉnh thuộc nhóm nguy cơ và nguy cơ cao, dễ phát sinh nhiều người và phương tiện qua lại. Thêm vào đó, khả năng đáp ứng, mức độ sẵn sàng của hệ thống y tế còn nhiều khó khăn.
 
Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh/.

Nguồn: Báo Cao Bằng

Lượt truy cập: 3

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)