Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 30/10/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Trung tâm kiểm định và chứng nhận I - Cục Viễn thông thông báo mời thầu

13/10/2014 10:03 SA Xem cỡ chữ

Để xem thông báo mời thầu của Cục Viễn thông, xin mời bấm vào đây.

Lượt truy cập: 1980

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)