Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Trung tâm lưu trữ và nghiên cứu thẩm định xuất bản phẩm

29/07/2009 13:31 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Xuất bản

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính - Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: 2004-2006

6. Kinh phí dự án: 7.400 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

Lượt truy cập: 626

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)