Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

Viễn thông

Xem cỡ chữ

 
 
+ Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 684/QĐ-BTTTT ngày 16/0/42020)
 
+ Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 (Chỉ thị số 1/CT-BTTTT ngày 03/01/2020)
 
+ Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam (Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019)
 
+ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 2340/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lượt truy cập: 282677

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )