Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 14/04/2021

15 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Dấu ấn nhiệm kỳ khóa XII: Kiên quyết, kiên trì chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ

2 tháng trước

Trong nhiệm kỳ XII đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương và hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, cả đương chức và nguyên chức. Con số này so với nhiệm kỳ XI tăng gấp 10 lần.

2 tháng trước

23 tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII

2 tháng trước

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện. Trong ngày làm việc, đã có 23 đại biểu tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện.

2 tháng trước

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII

2 tháng trước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

2 tháng trước

Đại hội XIII của Đảng: Nhiều vấn đề mới, nổi bật trong định hướng phát triển đất nước

2 tháng trước

Sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

2 tháng trước

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

2 tháng trước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc vào 8h sáng nay (26/1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội.

2 tháng trước

Hôm nay, 25/1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành ngày làm việc thứ nhất

2 tháng trước

Hôm nay (25-1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) tiến hành ngày làm việc thứ nhất. Đại hội sẽ chính thức khai mạc ngày 26-1 và bế mạc ngày 2-2-2021.

2 tháng trước

Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng một tập thể Ban Chấp hành Trung ương thật sự đoàn kết

2 tháng trước

Chưa có kỳ đại hội nào, công tác nhân sự được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kỹ lưỡng như Đại hội XIII lần này.

2 tháng trước

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII đã sẵn sàng

2 tháng trước

Ngày mai (22/1) tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

2 tháng trước

Đại hội XIII của Đảng: Kiên định, sáng tạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

2 tháng trước

Chúng ta thành công vì vừa kiên định, vừa sáng tạo. Chúng ta biết giữ vững những mục tiêu, lý tưởng, đặc biệt là mục tiêu cuối cùng là độc lập dân tộc và CNXH.

2 tháng trước

Đại hội XIII của Đảng: Vững bước trên con đường đã chọn, không ngả nghiêng, dao động

2 tháng trước

Không cho phép ai ngả nghiêng, dao động, nghĩa là mục tiêu trước sau như một, là chân lý đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn.

2 tháng trước