Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 18/01/2021

4 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

“An toàn, an ninh mạng Make in Vietnam - Yếu tố then chốt trong Chuyển đổi số quốc gia”

1 tháng trước

Ngày 2/12/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo – Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam Việt Nam năm 2020 với chủ đề: “An toàn, an ninh mạng Make in Vietnam - Yếu tố then chốt trong Chuyển đổi số quốc gia”.

1 tháng trước

Bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt trong quá trình chuyển đổi số

1 tháng trước

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng phải được coi là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt cần được đặc biệt ưu tiên.

1 tháng trước

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

3 tháng trước

 Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

3 tháng trước

8 nhiệm vụ then chốt trong việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

3 tháng trước

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ các nhiệm vụ chủ yếu được đề cập trong Nghị quyết này.

3 tháng trước