Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 04/12/2020

6 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Báo chí đã phản ánh chân thực tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

23 ngày trước

Các tác phẩm tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt tập trung vào chủ đề xây dựng và củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

23 ngày trước

Phản ánh vi phạm về PCTHTL qua app mobile

2 tháng trước

Ứng dụng này cho phép người dân chụp và gửi các hình ảnh vi phạm Luật PCTHTL rồi gửi tới các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời

2 tháng trước

V/v giải quyết phản ánh của Công ty TNHH nông nghiệp xanh Bảo An

3 tháng trước

Ngày 04/08/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được đơn phản ánh của Công ty TNHH nông nghiệp xanh Bảo An, tại địa chỉ xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, phản ánh về việc khách hàng gửi dịch vụ EMS có sử dụng mẫu phiếu gửi không thuộc dải số hiệu của bưu cục chấp nhận nên Giao dịch viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), không chấp nhận bưu gửi và đề nghị khách hàng viết lại vận đơn do đơn vị cung cấp.

3 tháng trước

V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của ông/bà Nguyễn Khánh Toàn và ông/bà Phan Thanh Hoài

4 tháng trước

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.

4 tháng trước

Tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

5 tháng trước

Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; kết quả thực hiện nhiệm vụgiao và hoạt động của Tổ công tác 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, Chính phủ đã tổng hợp tình hình, kết quả xử lý kiến nghị địa phương, doanh nghiệp của chính phủ 6 tháng đầu năm 2020.

 
5 tháng trước