Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/10/2020

4 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Nét đẹp văn hóa đọc từ ATM sách miễn phí

5 tháng trước

Đọc sách là nét đẹp văn hóa mang đến nhiều lợi ích, giúp con người thư giãn, tích lũy kiến thức, tăng cường khả năng tư duy... Vì thế, đã có rất nhiều cách làm hướng tới mục tiêu xây dựng, củng cố văn hóa đọc, được cộng đồng yêu sách đón nhận và cây ATM sách miễn phí mới ra đời gần đây tại Hà Nội là một sáng kiến như thế.

5 tháng trước

Nét đẹp văn hóa đọc từ ATM sách miễn phí

5 tháng trước

Đọc sách là nét đẹp văn hóa mang đến nhiều lợi ích, giúp con người thư giãn, tích lũy kiến thức, tăng cường khả năng tư duy... Vì thế, đã có rất nhiều cách làm hướng tới mục tiêu xây dựng, củng cố văn hóa đọc, được cộng đồng yêu sách đón nhận và cây ATM sách miễn phí mới ra đời gần đây tại Hà Nội là một sáng kiến như thế.

5 tháng trước

Nét đẹp văn hóa đọc từ ATM sách miễn phí

5 tháng trước

Đọc sách là nét đẹp văn hóa mang đến nhiều lợi ích, giúp con người thư giãn, tích lũy kiến thức, tăng cường khả năng tư duy... Vì thế, đã có rất nhiều cách làm hướng tới mục tiêu xây dựng, củng cố văn hóa đọc, được cộng đồng yêu sách đón nhận và cây ATM sách miễn phí mới ra đời gần đây tại Hà Nội là một sáng kiến như thế.

5 tháng trước

ATM sách miễn phí đầu tiên bắt đầu “nhả sách” tại Hà Nội

6 tháng trước

 ATM sách miễn phí có nguyên tắc hoạt động giống máy bán hàng tự động. Chỉ khác là trong máy chứa loại hàng hóa “đặc biệt” đó là sách

6 tháng trước