Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 30/10/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Thanh Hóa: Gần 73,4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

5 tháng trước

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

5 tháng trước