Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/09/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19

2 tháng trước

Bộ TT&TT đã quyết định trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 36 tập thể và 53 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai các giải pháp công nghệ số phòng, chống dịch Covid-19.

2 tháng trước

Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19

2 tháng trước

Bộ TT&TT đã quyết định trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 36 tập thể và 53 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai các giải pháp công nghệ số phòng, chống dịch Covid-19.

2 tháng trước