Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/10/2020

39 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bí quyết giúp Khánh Hòa tăng trưởng nhanh dịch vụ công trực tuyến mức 4

1 tháng trước

 So với thời điểm cuối tháng 7/2020, hiện số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Khánh Hòa đã tăng thêm 358 dịch vụ. Theo Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, kết quả này là nhờ tỉnh đã có các bước chuẩn bị đồng bộ, kỹ lưỡng.

1 tháng trước

Tuyên Quang sẽ tích hợp 277 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lên Cổng DVCQG

1 tháng trước

 Trong quý III và IV năm 2020, tỉnh Tuyên Quang sẽ tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) 155 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 122 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

1 tháng trước

Thủ tướng: Trong năm 2020, cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

1 tháng trước

Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 dưới 10%, đây là con số đáng báo động.

1 tháng trước

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020

1 tháng trước

Thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020, cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, đến tháng 3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã cung cấp 61 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỉ lệ 30% theo yêu cầu của Chính phủ.

1 tháng trước

12 Bộ, Tỉnh đã cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

1 tháng trước

Kết luận hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/2/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị quyết 17 ngày 07/3/2019 và Nghị quyết 01 ngày 01/01/2020 của Chính phủ, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 
1 tháng trước

Quảng Ninh nâng cấp 516 dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020

1 tháng trước

Trong kế hoạch triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về xây dựng mô hình điểm Chính quyền điện tử và Trung tâm giám sát, điều hành thành phố thông minh, một trong những mục tiêu của Quảng Ninh là cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào năm 2020.

1 tháng trước

Thừa Thiên Huế: Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số

2 tháng trước

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND phê duyệt chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế với phương châm “4 Không 1 Có” bao gồm: Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung nhiều; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không dùng tiền mặt và luôn luôn có câu hỏi thông tin, dữ liệu được tiếp cận đã được số hóa chưa?

2 tháng trước

Không cát cứ thông tin, xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ

2 tháng trước

Các bộ, các ngành, các địa phương không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích, Thủ tướng nêu rõ, thông tin dữ liệu cần chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và cần đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2 tháng trước

Hà Giang: Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới người dân và doanh nghiệp

2 tháng trước

Hà Giang là tỉnh nghèo, vùng cao biên giới với địa hình phức tạp, đường giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, khoảng cách từ tỉnh đến các huyện và từ các huyện đến các xã, thị trấn rất lớn, có thể đi mất từ nửa ngày đến một ngày đường. Do xác định rõ những khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, với quyết tâm “Biến khó khăn thành cơ hội phát triển”, tỉnh Hà Giang đã quyết tâm, quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thúc đẩy cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử một cách thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động.

2 tháng trước