Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 14/04/2021

3 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII đã sẵn sàng

2 tháng trước

Ngày mai (22/1) tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

2 tháng trước

Cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

2 tháng trước

Điểm mới trong Đại hội lần này là Ban tổ chức đã mời các phóng viên nước ngoài họp báo theo hình thức trực tuyến do điều kiện dịch Covid-19, phóng viên các nước rất vui mừng và ủng hộ hình thức này.

2 tháng trước

Cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

2 tháng trước

Điểm mới trong Đại hội lần này là Ban tổ chức đã mời các phóng viên nước ngoài họp báo theo hình thức trực tuyến do điều kiện dịch Covid-19, phóng viên các nước rất vui mừng và ủng hộ hình thức này.

2 tháng trước