Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Xuất bản điện tử: Hướng đến chuyên nghiệp

3 tháng trước

 Với sự phát triển của công nghệ thông tin và mức độ phổ biến thiết bị di động thông minh, tưởng rằng xuất bản điện tử nước ta sẽ phát triển mạnh, song hành với xuất bản truyền thống, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. Thế nhưng, thời gian qua, xuất bản điện tử vẫn khá trầm lắng do còn nhiều rào cản cần vượt qua để hướng đến hoạt động chuyên nghiệp, bắt kịp xu thế của thế giới và nhu cầu đời sống.

3 tháng trước