Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/09/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Mỗi cơ sở bán lẻ thuốc là một điểm kiểm dịch

4 tháng trước

Ngày 27/4/2020, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã ban hành văn bản số 2329/BYT-CNTT về cung cấp thông tin liên quan bệnh hô hấp để phòng, chống COVID-19 đến các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

4 tháng trước

Mỗi cơ sở bán lẻ thuốc là một điểm kiểm dịch

4 tháng trước

Ngày 27/4/2020, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã ban hành văn bản số 2329/BYT-CNTT về cung cấp thông tin liên quan bệnh hô hấp để phòng, chống COVID-19 đến các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

4 tháng trước