Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 14/04/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bộ TT&TT sẽ phát hành 4 bộ tem bưu chính vào cuối năm 2021

3 tháng trước

Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính đã họp để lấy ý kiến góp ý về  thiết kế của các bộ tem bưu chính dự kiến sẽ được phát hành trong  6 tháng cuối năm 2021.

3 tháng trước