Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 16/01/2021

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Lan tỏa hành động đẹp cứu người của chiến binh xanh VNPT Nam Định

3 tháng trước

Ngày 16/9/2020 là ngày bán hàng tổng lực của PBH Xuân Trường thuộc TTKD VNPT Nam Định, nhưng cũng là ngày đáng nhớ của các chiến binh xanh VNPT. Đó không phải là kết quả bán hàng bứt phá mà là hình ảnh cứu người đầy nhân văn của chiến binh xanh nơi đây.

3 tháng trước

Lan tỏa hành động đẹp cứu người của chiến binh xanh VNPT Nam Định

3 tháng trước

Ngày 16/9/2020 là ngày bán hàng tổng lực của PBH Xuân Trường thuộc TTKD VNPT Nam Định, nhưng cũng là ngày đáng nhớ của các chiến binh xanh VNPT. Đó không phải là kết quả bán hàng bứt phá mà là hình ảnh cứu người đầy nhân văn của chiến binh xanh nơi đây.

3 tháng trước