Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 30/10/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

TPHCM triển khai ứng dụng đánh giá tính an toàn phòng, chống dịch

5 tháng trước

Công cụ này giúp các doanh nghiệp, tổ chức tự khai báo, đánh giá tính an toàn theo các bộ chỉ số, bộ tiêu chí được Thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông qua website hoặc ứng dụng trên điện thoại.

5 tháng trước

TPHCM triển khai ứng dụng đánh giá tính an toàn phòng, chống dịch

5 tháng trước

Công cụ này giúp các doanh nghiệp, tổ chức tự khai báo, đánh giá tính an toàn theo các bộ chỉ số, bộ tiêu chí được Thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông qua website hoặc ứng dụng trên điện thoại.

5 tháng trước