Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 18/01/2021

4 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

4 cuộc góp ý Dự thảo văn kiện tại Mặt trận: Toàn diện, sâu sắc

1 tháng trước

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá, các ý kiến đóng góp khá sâu sắc, toàn diện.

1 tháng trước

Dự thảo văn kiện phải nói rõ, tham nhũng lãng phí ngày càng tinh vi hơn

2 tháng trước

Đó là ý kiến của ông Hồng Vinh khi thảo luận về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức.

2 tháng trước

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Lòng dân - ý Đảng

2 tháng trước

Nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các tầng lớp nhân dân đã đề cập nhiều nội dung về định hướng sắp tới trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa...

2 tháng trước

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

3 tháng trước

 Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

3 tháng trước