Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

Tổng hợp hỏi đáp Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Hoàng Thiên Sơn - Trung Phụng, Hà Nội
ha.tbtt@yahoo.com.vn

Kính chào Thứ trưởng, đối với các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, các công ty công nghệ thông tin đóng góp khá nhiều cho nền kinh tế quốc gia và tốc độ phát triển của những công ty này thời gian vừa qua cũng đầy ấn tượng. Tuy nhiên, các công ty công nghệ thông tin tuy cũng có đóng góp cho nền kinh tế nước nhà, nhưng lại chưa bằng các công ty viễn thông. Vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch và chính sách gì để thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin ở Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới?

- 12 năm trước
Trả lời:

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin (bao gồm công nghiệp phần mềm, công nghiệp phần cứng máy tính, công nghiệp điện tử và công nghiệp nội dung số) nước ta mấy năm qua phát triển  rất mạnh và đã góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế đất nước. Thống kê chưa đầy đủ (do đặc thù các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này rất nhiều và phần lớn là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài) cũng đã cho thấy tổng doanh thu của toàn ngành công nghiệp này năm 2007 đạt khoảng 4 tỷ USD. Để tạo hành lang pháp lý cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính viễn thông (nay là Bộ Thông tin và truyền thông) xây dựng, trình và đã được phê duyệt ban hành Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật CNTT về công nghiệp CNTT. Bộ cũng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm đến năm 2010 (Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg), Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số đến năm 2010 (Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg) và Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử đến năm 2010 (Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg) nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển mạnh hơn nữa. Hiện nay Bộ đang khẩn trương đốc thức các cơ quan liên quan triển khai các chương trình, kế hoạch nêu trên để đẩy mạnh sự phát triển của công nghiệp CNTT nước ta, đóng góp ngày càng lớn cho ngành kinh tế quốc dân.

Độc giả: Hoàng Hà - Hà Nội
ha.hoang@gmail.com

Theo các thông tin mà tôi được biết, hiện Việt Nam đang chuẩn bị ứng dụng các công nghệ mới trong các lĩnh vực viễn thông và Internet như 3G, WiMAX. Vậy, xin Thứ trưởng cho biết hiện công việc chuẩn bị cho các công nghệ này ở Việt Nam đã được tiến hành đến đâu và bao giờ người dân được thụ hưởng các công nghệ mới này?

- 12 năm trước
Trả lời:
Bộ đang xây dựng các tiêu chí để cấp phép cho các doanh nghiệp triển khai công nghệ 3G theo hình thức thi tuyển. Bộ sẽ cấp phép 3G cho doanh nghiệp trúng tuyển trong năm 2008.Đối với công nghệ WiMAX, đây là công nghệ mới trên thế giới, năm ngoái Bộ đã cấp phép thử nghiệm WiMAX cố định cho các doanh nghiệp, năm nay Bộ cũng đã tiếp tục cấp phép thử nghiệm cho các doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ WiMAX di động nhằm đánh giá công nghệ, phương án triển khai. Sau khi các doanh nghiệp thử nghiệm, và có những kết quả đánh giá thì Bộ sẽ xem xét để cấp phép cho các doanh nghiệp triển khai thực tế cung cấp cho xã hội.
 
Độc giả: Hà Bảo - Hà Nội
ha.bao@yahoo.com.vn

Cổ phần hoá các doah nghiệp lớn của nhà nước hiện đang là ưu tiên của Chính phủ Việt Nam. Trong lĩnh vực hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông, xin Thứ trưởng cho biết tình hình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành đến đâu, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực viễn thông, hiện được rất nhiều người quan tâm?

- 12 năm trước
Trả lời:
Cảm ơn bạn Hà Bảo, câu hỏi này tôi vừa trả lời đối với bạn Huyền Anh. Đề nghị bạn xem phần trả lời đó.
Độc giả: Nguyễn Văn Doanh - Thành phố Huế
doanhnv@yahoo.com

Theo Thứ trưởng các CIO ở các tỉnh thành phố, giám đốc các Sở TT&TT cần đạt yêu cầu gì về trình độ, độ tuổi và phẩm chất? Bộ đã phối hợp như thế nào với Bộ Nội vụ để sớm ban hành tiêu chuẩn này?

- 12 năm trước
Trả lời:

Theo quy định của Nghị định 64/2007/NĐ-CP, giám đốc Sở BCVT (Sở Thông tin và Truyền thông) là giám đốc CNTT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với Giám đốc Sở BCVT, Bộ BCVT đã ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ trong đó đã quy định về trình độ, phẩm chất, độ tuổi... Hiện nay Bộ TT&TT đang điều chỉnh, bổ sung để tháng 4/2008 ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với giám đốc Sở TT&TT.

 

Độc giả: Hà Lan - Hà Nội
lehanh502@yahoo.com

Tôi thấy Thứ trưởng trả lời Việt Nam sẽ cho phép chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ di động mà vẫn giữ nguyên số khi có điều kiện. Vậy điều kiện đó là gì

- 12 năm trước
Trả lời:
Câu hỏi của bạn đã được trả lời bạn Lê Ngọc Duy, hẻm 263, đường Lê Thị Riêng, TP.HCM. Bạn có thể xem lại câu trả lời đó.
Độc giả: Xuan Luong - Hà Nội
luongfree@yahoo.com

Tôi thấy nhiều nước có mô hình Quỹ Dịch vụ công ích để phổ cập các dịch vụ cơ bản nhưng ở nước ta lại là Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích, như vậy có khác xu hướng chung trên thế giới?

- 12 năm trước
Trả lời:

Theo thông lệ, Quỹ công ích được thành lập là để phục vụ phát triển, cung ứng các dịch vụ công ích. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực có tên quỹ gắn với các dịch vụ của lĩnh vực đó. Việc thành lập Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là để thực hiện chính sách đẩy mạnh phát triển thị trường viễn thông, đảm bảo kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông công bằng, minh bạch. Mặc khác, nhà nước đảm bảo cho người dân ở vùng sâu vùng xa, nông thôn, biên giới, hải đảo được sử dụng các dịch vụ viễn thông cơ bản, nơi điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, doanh nghiệp không kinh doanh được theo cơ chế thị trường. Ở mỗi nước tuỳ điều kiện phát triển kinh tế xã hội, trình độ quản lý và thực tế phát triển thị trường mà có các hình thức tổ chức và quản lý quỹ khác nhau. Mô hình Quỹ ở Việt Nam có tham khảo kinh nghiệm của các nước, hoàn toàn phù hợp với thông lệ và xu hướng chung trên thế giới.