Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Số hóa truyền hình mặt đất Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: CHÂU HỒNG YẾN - 585 phạm hùng, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
nguyentankiet1974@gmail.com

Kính gửi: Bộ Thông tin Truyền thông 

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Ngành Sư phạm tôi được nhận vào làm hợp đồng với nhiệm vụ Phát thanh viên tại một Đài truyền thanh tỉnh Kiên Giang, đến năm 2016 vào biên chế và được xếp vào ngạch Phát Thanh viên, mã ngạch 17.211, Đến tháng 07 năm 2022 tôi được xếp vào mã ngạch V11.10.30 (Phát thanh viên hạng IV).

Năm 2012, tôi tiếp tục học lên Đại học và tốt nghiệp ngành báo chí vào năm 2017 và được cơ quan phân công tôi làm phóng viên từ khi tôi có bằng đại học báo chí tới nay. Tuy nhiên, từ đó đến nay tỉnh Kiên Giang, nơi tôi công tác không tổ chức thi, hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nên tôi không thể thăng hạng và xếp lương Đại học. 

Vào ngày 28/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, Ky4 thuật dựng và quay phim. Tuy nhiên Bộ Thông tin tuyền thông không có tổ chức mỡ lớp bồi dưỡng lnào nên tôi không có đủ tiêu chuẩn Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim. Vì vậy tôi không được thi hoặc xét thăng hạng từ phát Thanh viên hạng IV lên hạng III.

Tiếp vào ngày 30/06/2022, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT Sửa đổi một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim.Trong đó có quy định Phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành phát Thanh viên. Tuy nhiên từ năm 2017 đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông không có mở lớp đào tạo nào về phát thanh viên. Vì vậy tôi không có đủ tiêu chuẩn thi hoặc xét thăng hạng. Mà Bộ chỉ mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp khác như phóng viên và tôi đã học có chứng chỉ phóng viên hạng III.

Vậy cho tôi hỏi: Hiện được cơ quan phân công làm nhiệm vụ phóng viên từ năm 2018 đến nay, có bằng tốt nghiệp Đại học Báo chí năm 2017, chứng chỉ phóng viên hạng III. Mới đây, Chính phủ đã đồng ý bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và đặc biệt vào 07/2024 sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm. Vậy, cho hỏi trường hợp của tôi, (khi đã đảm bảo đầy đủ bằng cấp, các chứng chỉ chuyên ngành để chuyển sang Phóng viên hạng III - Mã số: V.11.02.06 (Viên chức hạng III) khi chưa được thăng hạng thì có được xếp ngạch và lương đúng vị trí việc làm theo Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông hay không? Hay tôi phải đợi khi nào Bộ thông tin và Truyền thông mỡ lớp và tôi học có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn viên chức nghề nghiệp viên chức phát thanh viên rồi mới phải chuyển tôi mã ngạch Phát thanh viên hạng III - Mã ngạch V11.10.29 ( Viên chức hạng III) Theo 30/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền Thông , sau đó tiếp tục xếp chuyển tôi qua xếp mã ngạch Phóng viên hạng III - Mã số: V.11.02.06 (Viên chức hạng III). Theo đúng vị trí việc làm hiện tại.

 

Xin chân thành biết ơn!

 

- 3 tháng trước
Trả lời:

Liên quan đến câu hỏi của độc giả, Bộ TT&TT trả lời như sau:

Theo như thông tin độc giả cung cấp, độc giả hiện đang được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Phát thanh viên hạng IV (mã ngạch V11.10.30).

Nếu độc giả muốn:

(1) Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Phát thanh viên hạng IV lên Phát thanh viên hạng III, độc giả phải đang làm công việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức danh nghề nghiệp được xét và đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện xét theo quy định tại khoản 1 Điều 32 đã được sửa đổi tại khoản 16 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP nói trên và tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

(2) Xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 nói trên. Độc giả phải đáp ứng điều kiện sau:

- Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

- Viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển theo quy định của pháp luật và của Bộ TTTT (Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói trên).

Độc giả: Nguyễn Hữu Quỳnh - TDP 12, Kbang, Kbang, Gia Lai
haduyet92.gialai@gmail.com

Năm 2014 tôi được UBND cấp huyện tuyển dụng  là viên chức tại Đài Truyền thanh huyện, với trình độ Cao đẳng Báo chí, giữ ngạch Phóng viên Cao đẳng, mã 17a.144. Tháng 10/2022 tôi học xong và có bằng Đại học Luật. Hiện tôi đã có bằng Trung cấp LLCT, Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Xin hỏi với những tiêu chuẩn trình độ như trên tôi đã đủ điều kiện để thay đổi chức danh nghề nghiệp sang ngạch Phóng viên hạng III chưa. 

- 3 tháng trước
Trả lời:

Liên quan đến câu hỏi của độc giả, Bộ TT&TT trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật từ trước đến nay (Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 2/6/1993 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hóa – Thông tin; Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư  số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) phóng viên chỉ có 3 hạng (hạng III, hạng II và hạng I), không có quy định về chức danh nghề nghiệp Phóng viên cao đẳng. 

Đề nghị độc giả làm việc với đơn vị nơi công tác để nghiên cứu, xem xét quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp tại Điều 29 và Điều 30 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Phóng viên hạng III hoặc Biên tập viên hạng III đã được quy định tại Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để đảm bảo quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật.

 

Độc giả: NGUYỄN TẤN KIỆT - 585 phạm hùng, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
nguyentankiet1974@gmail.com

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tại khoản 2, Điều 32, Nghị định 85/2023/NĐ-CP, ngày 07/12/2023 CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: " Đối với viên chức hạng V, IV được xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề nếu đang làm nếu đang làm công việc phù hợp với chức danh nghề nghiệp được xét và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện xét theo quy định khoản 1 điều này".

Hiện nay tôi đang giử ngạch phát thanh viên hạng IV ( V11.10.30), có bằng Đại học báo chí ( tốt nghiệp năm 2016), chứng chỉ bồi dưỡng phóng viên hạng 3 ( năm 2017). Hiện nay tôi  được cơ quan  phân công  làm phóng viên ( kể từ ngày tôi có bằng đại học báo chí). Vậy cho tôi hỏi tôi có được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng III theo quy định như trên hay không? Hay chỉ được thăng hạng phát thanh viên hạng 3 khi nào tôi có có chứng chỉ bồi dưỡng phát thanh viên . Tuy nhiên,  từ trước tới nay Bộ thông tin truyền thông chưa mỡ lớp bồi dưỡng nghề nghiệp phát thanh viên ( mà mới đây trương đào tạo cán bộ thông tin truyền thông mới gửi thông báo chiêu sinh nhưng không biết ao giờ mới tổ chức học) cho nên tôi không có cơ hội để học bồi dưỡng để lấy đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng từ phát thanh viên hạng IV lên phát thanh viên hạng III. Rất thiệt thồi cho những trường họp như chúng tôi. Vì vậy rất mong sự giúp đỡ của Quý Bộ . 

Thành thật cảm ơn. 
- 3 tháng trước
Trả lời:

 Liên quan đến câu hỏi của độc giả, Bộ TT&TT xin được trả lời như sau:

(1) Độc giả đang giữ ngạch phát thanh viên hạng IV (V11.10.30), có bằng Đại học báo chí (tốt nghiệp năm 2016), chứng chỉ bồi dưỡng phóng viên hạng 3 (năm 2017). Hiện nay độc giả được cơ quan phân công làm phóng viên (kể từ ngày có bằng đại học báo chí). Vậy cho độc giả hỏi có được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng III theo quy định như trên hay không? Hay chỉ được thăng hạng phát thanh viên hạng 3 khi nào có có chứng chỉ bồi dưỡng phát thanh viên.

Độc giả đang giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng IV (V11.10.30) không thể xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng III vì theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì “Xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm” và chỉ được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

Vì vậy, nếu độc giả muốn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xét thăng hạng từ Phát thanh viên hạng IV lên Phát thanh viên hạng III nếu độc giả đang làm công việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức danh nghề nghiệp được xét; đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện xét theo quy định tại khoản 1 Điều 32 đã được sửa đổi tại khoản 16 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ và tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ TTTTT (Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

(2) Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phát thanh viên

Trên cơ sở đăng ký của các cơ quan, đơn vị trong toàn quốc, trong tháng 12 năm 2023, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT, Bộ TTTT đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng trực tuyến theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phát thanh viên.

Nếu độc giả có nhu cầu tham dự học năm 2024, đề nghị gửi liên hệ với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ sau:

Tầng 19, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Email: truongdaotaobd@mic.gov.vn
Hotline: 024.37665959 (Giờ hành chính) Fax: 024.37668994

Độc giả: Vũ Đức Sơn - TP. Hải Phòng
sonduc_vpub@gmail.com

Theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP quy định: “Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có trách nhiệm quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với trường hợp thăng lên hạng II và hạng I thuộc ngành, lĩnh vực quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ và quyền lợi của viên chức". Rất mong Bộ TTTT sớm có hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng hạng đối viên chức CNTT, ATTT từ hạng III lên hạng II. Trân trọng cám ơn.

- 3 tháng trước
Trả lời:

Liên quan đến câu hỏi của độc giả, Bộ TT&TT trả lời như sau:

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ vào Nghị định số 85/2023/NĐ-CP nói trên, Bộ TT&TT hiện đang nghiên cứu để sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Độc giả: Nguyễn Ngọc Xuân Thu - Kinh Môn, Hải Dương
Thuxuandptkm@gmail.com

Tôi hiện đang giữ ngạch Phát thanh viên hạng 4, cômg tác tại Đài phát thanh cấp huyện. Mã ngạch cũ là 17a211, tôi vừa chuyển sang mã mới  được 5 tháng. Tôi đã có bằng Đại học báo chí, Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh, có giải thưởng báo chí cấp tỉnh. Do công việc hiện nay tôi đảm nhận một phần là Phát thanh viên, còn phần chính là Biên tập viên. Tôi đã có chứng chỉ Biên tập viên III tháng 10/2021 (vì lúc tôi đi học, lãnh đạo cơ quan có cho ý kiến đi học chứng chỉ Biên tập viên để đáp ứng nhu cầu thực tiễn cơ quan đang cần)

Vậy xin hỏi 3 vấn đề liên quan đến việc thi hoặc xét từ Phát thanh viên hạng IV lên hạng III như sau:

- Chứng chỉ Biên tập viên hạng III của tôi có được sử dụng tương đương để thay chứng chỉ Phât thanh viên hạng III hay không. Vì thực tế công việc hiện nay tôi vừa làm Biên tập viên vừa làm phát thanh viên và khi đi học chứng chỉ thì lãnh đạo cơ quan đã định hướng cho tôi đi học Biên tập viên.

- Tôi vừa chuyển từ mã số cũ 17a211 sang mã số mới V11.10.30 được 3 tháng. Vậy nếu bây giờ có đợt thi hoặc xét thăng hạng tôi có được thi hoặc xét hay không? Hay phải chờ từ đủ 1 năm kể từ ngày đổi sang mã số mới?

- Thẩm quyền thi hoặc xét thăng hạng với viên chức Đài cấp huyện do UBND tỉnh hay cấp huyện tổ chức?

- 3 tháng trước
Trả lời:

Liên quan đến câu hỏi của độc giả, Bộ TT&TT trả lời như sau:

(1) Chứng chỉ Biên tập viên hạng III của độc giả có được sử dụng tương đương để thay chứng chỉ Phát thanh viên hạng III hay không:

 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó tại khoản 9 Điều 1 có sửa đổi Điều 26 của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định “Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cùng hạng ở các chuyên ngành khác nhau có giá trị thay thế cho nhau” và chỉ có quy định “Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng”. Hiện nay, trong lĩnh vực thông tin và truyền thông chỉ có Luật Xuất bản có quy định về chứng chỉ hành nghề.

(2) Quy định về điều kiện thời gian giữ chức danh nghề nghiệp đối với phát thanh viên hạng IV hoặc tương đương khi xét thăng hạng:

Theo khoản 4 Điều 13 được sửa đổi tại khoản 11 Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông, có yêu cầu đối với viên chức xét thăng hạng lên phát thanh viên hạng III như sau:

“Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng IV hoặc tương đương tối thiểu là 02 năm (đủ 24 tháng) (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình độ cao đẳng trở lên, 03 năm (đủ 36 tháng) (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.”

(3) Thẩm quyền xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành:

Hiện nay Chính phủ mới ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP nói trên, việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành sẽ thực hiện theo hình thức xét tuyển và thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp (quy định tại khoản 17 sửa đổi điều 33).

Độc giả có thể đăng ký xét thăng hạng từ Phát thanh viên hạng IV lên Phát thanh viên hạng III nếu độc giả đang làm công việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức danh nghề nghiệp được xét; đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện xét theo quy định tại khoản 1 Điều 32 đã được sửa đổi tại khoản 16 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP nói trên và tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Độc giả: Lương Hữu Vinh - 51 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
vinhlh.hn@gmail.com

 Kính gửi Bộ

1. Về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

Điểm p khoản 7 Điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật được miễn kiểm tra chất lượng hàng hoá. Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP quy định các hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quyết định của Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc xác định các loại hàng hóa phi mậu dịch này để làm căn cứ xem xét, cho phép miễn kiểm tra chất lượng. Do đó, trường hợp nhập khẩu sản phẩm không nhằm mục đích thương mại (hàng phi mậu dịch), đề nghị căn cứ thực tế hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan hải quan) để xác định trường hợp nhập khẩu có thuộc hình thức nhập khẩu được miễn kiểm tra về chất lượng hay không.

2. Về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy:

- Sản phẩm, hàng hóa là máy tính cá nhân để bàn thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Điều 7, Điều 8 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018, Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trường hợp nhập khẩu theo người hoặc qua đường hàng hóa để sử dụng cho mục đích cá nhân thuộc trường hợp không phải chứng nhận hợp quy, không phải công bố hợp quy. Thông tin và Truyền thông,

Do nhu cầu sử dụng, tôi có đặt mua online từ nước ngoài 1 case mini PC T-BAO MN78 để sử dụng mục đích cá nhân (giải trí tại gia đình). Nhưng khi hiện đơn hàng vận đơn số 1ZF1F2620434453773 đến việt nam nhưng chưa được thông quan do đang thiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm. Tôi có tìm hiểu thêm về việc kiểm tra chất lượng cho sản phẩm chi phí rất lớn có thể lên đến 50 -70tr vnđ vượt quá khả năng chi phí của cá nhân người dùng. Tôi cũng tìm hiểu các Công văn, Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP, 11/2020/TT-BTTTT hay 11827/BTC-TCHQ thì "Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quyết định hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh (hàng phi mậu dịch) nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu". Trường hợp 1 cá nhân như tôi nhập khẩu (mua online) 1 case mini PC để sử dụng cá nhân có phải kiểm tra chuyên ngành hay không? (đây là câu hỏi của tôi cũng như rất nhiều người đang vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu rất mong quý bộ xem xét và hướng dẫn cụ thể).

Tôi xin trân thành cảm ơn./.

- 3 tháng trước
Trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Cục Viễn thông - Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

1. Về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

Điểm p khoản 7 Điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật được miễn kiểm tra chất lượng hàng hoá. Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP quy định các hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quyết định của Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc xác định các loại hàng hóa phi mậu dịch này để làm căn cứ xem xét, cho phép miễn kiểm tra chất lượng. Do đó, trường hợp nhập khẩu sản phẩm không nhằm mục đích thương mại (hàng phi mậu dịch), đề nghị căn cứ thực tế hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan hải quan) để xác định trường hợp nhập khẩu có thuộc hình thức nhập khẩu được miễn kiểm tra về chất lượng hay không.

2. Về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy:

- Sản phẩm, hàng hóa là máy tính cá nhân để bàn thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Điều 7, Điều 8 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018, Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trường hợp nhập khẩu theo người hoặc qua đường hàng hóa để sử dụng cho mục đích cá nhân thuộc trường hợp không phải chứng nhận hợp quy, không phải công bố hợp quy.