Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba"

Các ý kiến đóng góp

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Để thực hiện quy trình xét khen thưởng theo quy định, Cổng thông tin điện tử của Bộ đăng tải báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình đề nghị khen thưởng theo quy định, gồm tập thể, cá nhân có tên sau:  

STT

Đơn vị, họ và tên

Chức danh, chức vụ

I

Huân chương Lao động hạng nhì

1

Bưu điện thành phố Hải Phòng

2

Ông Nguyễn Văn Tiến

Phó Trưởng ban Kiểm tra pháp chế, VNPOST.

3

Ông Nguyễn Trung Tâm

Trưởng phòng Giải pháp Dịch vụ Bưu chính,

Trung tâm Công nghệ thông tin, VNPOST.

4

Bà Phạm Thị Thanh Xuân

Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn.

5

Ông Nguyễn Trung Thành

Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

II

Huân chương Lao động hạng ba

1

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Phó Cục trưởng Cục Báo chí.