Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/09/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba"

Các ý kiến đóng góp

 

STT
Đơn vị, Họ và tên
Chức danh, chức vụ
 
 
Huân chương Lao động hạng nhất
(xem chi tiết báo cáo thành tích tại đây)
 
1
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, Cục Tần số vô tuyến điện
 
 
 
Huân chương Lao động hạng nhì
 
1
Ông Nguyễn Thanh Hải
Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương
2
Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh
Vụ trưởng Vụ Bưu chính
3
Ông Nguyễn Ngọc Hải
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
4
Ông Nguyễn Khắc Lịch
Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
5
Ông Trần Tuấn Anh
Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Cục Viễn thông  
 
 
Huân chương Lao động hạng ba
 
1
Ông Bùi Quang Minh
Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương
 2
Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh
Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông
3
Bà Tô Thị Thu Hương
Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin
4
Bà Nguyễn Minh Hằng
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế
5
Ông Phạm Trung Thông
Trưởng phòng Phòng Quản lý In, Cục Xuất bản, In và Phát hành
6
Ông Trần Nguyên Chung 
Trưởng Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin
7
Ông Vũ Minh Phương
Trưởng phòng Phòng Thanh tra Pháp chế, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8
Ông Nguyễn Hải Anh
Trưởng Phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
9
Ông Nguyễn Xuân Tư
 Trưởng Phòng Thanh tra Hành chính và Xử lý khiếu tố, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông