Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/09/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với ông Phạm Mạnh Dũng, Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, Bộ TTTT"

Các ý kiến đóng góp

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với ông Phạm Mạnh Dũng, Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam,  Bộ TTTT.