Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/09/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Thành tích cống hiến lâu dài trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Ông Nguyễn Ngọc Duyên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông."

Các ý kiến đóng góp

STT
Họ và tên Năm sinh Chức vụ Kết quả thẩm định Đề xuất khen thưởng
1 Ông Nguyễn Ngọc Duyên 1960 Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Cá nhân có thời gian: 13 năm 3 tháng giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng và 5 năm 5 tháng giữ chức vụ Vụ trưởng (Tổng thời gian giữ chức vụ để trình khen thưởng thành tích CHLD là 18 năm 8 tháng). Đối chiếu thành tích với tiêu chuẩn quy định, thời gian giữ chức vụ của cá nhân đủ điều kiện trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì         Đề xuất trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì 

Nội dung chi tiết quá trình cống hiến lâu dài của ông Nguyễn Ngọc Duyên xem tại đây.