Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/05/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày bắt đầu 27/05/2020 Ngày hết hạn 27/07/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 4800-5000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT củaViệt Nam

Ngày bắt đầu 19/05/2020 Ngày hết hạn 19/07/2020Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày bắt đầu 27/04/2020 Ngày hết hạn 27/06/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày bắt đầu 24/04/2020 Ngày hết hạn 24/06/2020Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông viễn thông, tên miền internet

Ngày bắt đầu 24/04/2020 Ngày hết hạn 24/06/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử

Ngày bắt đầu 21/04/2020 Ngày hết hạn 21/06/2020
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz”

Ngày bắt đầu 20/04/2020 Ngày hết hạn 20/06/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày bắt đầu 13/04/2020 Ngày hết hạn 13/06/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày bắt đầu 13/04/2020 Ngày hết hạn 13/06/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz”

Ngày bắt đầu 13/04/2020 Ngày hết hạn 12/06/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới cuộc CMCN lần thứ tư

Ngày bắt đầu 06/04/2020 Ngày hết hạn 06/06/2020Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý