Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 07/08/2020

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Xây dựng nông thôn mới trên đất Kinh Bắc

Xây dựng nông thôn mới trên đất Kinh Bắc

(10/10/2019)

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương ở tỉnh Bắc Ninh đã có những cách làm riêng, sáng tạo phù hợp với đặc thù về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội của mỗi vùng miền, nhưng cùng mục tiêu là sớm về đích. Khai thác lợi thế sẵn có

Thái Bình quyết tâm bứt phá trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt

Thái Bình quyết tâm bứt phá trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt

(10/10/2019)

Tỉnh Thái Bình quyết tâm bứt phá cả về lượng và chất, trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt, tỉnh giàu mạnh của đồng bằng Bắc Bộ cũng như của cả nước.

Thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

(10/09/2019)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.

Khảo sát công tác đảm bảo ANTT trong xây dựng NTM tại tỉnh Thanh Hoá và Hải Dương

Khảo sát công tác đảm bảo ANTT trong xây dựng NTM tại tỉnh Thanh Hoá và Hải Dương

(10/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019, trong các ngày 15/6/2019 và 21/6/2019, Đoàn khảo sát liên ngành do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng- Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm Trưởng đoàn cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an (Cục A02, Cục C02, Cục V05) đã tiến hành khảo sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thanh Hoá và Hải Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương; Văn phòng Điều phối NTM các tỉnh và các Sở, ngành có liên quan.

Cần đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Cần đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

(02/04/2018)

Công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thành công mọi hoạt động nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiệu quả ở một số địa phương còn thấp, hoạt động tuyên truyền còn nhiều hạn chế...