Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/09/2020

Tin tức trong ngành

VNPT- Bảo Việt ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược

(14/05/2007)

Ngày 7/5/2007 tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược.

VNPT điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông

(14/05/2007)

Ngày 2/5, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ban hành 4 quyết định về việc điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông.

Các quyết định này gồm: Quyết định số 1050/QĐ-GCTT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền sau, Quyết định số 1051/QĐ-GCTT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng thẻ trả tiền trước, Quyết định số 1052/QĐ-GCTT về việc ban hành cước Facsimile công cộng, Telex trong nước và Quyết định số 1053/QĐ-GCTT về việc ban hành cước liên lạc đường dài liên tỉnh của dịch vụ điện thoại thẻ Việt Nam.

Điểm BĐ-VH xã tham gia phục vụ thông tin về bầu cử Quốc hội khoá XII

(14/05/2007)

Để góp phần phục vụ nhân dân đến điểm BĐ-VH xã tìm hiểu các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII vào ngày 20/5 tới đây, VNPT đã có công văn yêu cầu các Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện 3 nhiệm vụ: Chỉ đạo các điểm BĐ-VH xã lưu giữ các báo, tài liệu đã đăng tải những nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII; chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan tuyên truyền của địa phương có những hình thức tuyên truyền và tạo điều kiện tốt để nhân dân biết và đến tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII tại các điểm BĐ-VH xã.

Công ty Tài chính Bưu điện và Công ty NTT Finance ký thoả thuận hợp tác

(14/05/2007)

Ngày 7/5/2007 tại Hà Nội, Công ty Tài chính Bưu điện và Công ty NTT Finance (Nhật Bản) đã ký kết thoả thuận hợp tác trong các hoạt động đầu tư tài chính, tín dụng và cho thuê tài chính.

Khai mạc Hội nghị Thông tin Di động Việt Nam lần thứ 4 – Mobile Vietnam 2007

(14/05/2007)

Hội nghị Quốc tế về Thông tin Di động tại Việt Nam lần thứ 4 - The 4st Mobile Vietnam 2007 với chủ đề “Tăng cường phạm vi và tính tiện ích của các dịch vụ Di động tại Việt Nam và xa hơn nữa” sẽ diễn từ ngày 9 - 10/5/2007 tại Hà Nội. Hội nghị được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty IBC Asia (S) Pte (Singapore) tổ chức với sự bảo trợ chính của Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam.