Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/07/2020

Thông báo

Các file ảnh mẫu pano gửi các Sở TTTT phục vụ Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Ngành TT&TT

(24/08/2016)

Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi mẫu pano gửi các Sở TTTT phục vụ Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Ngành TT&TT

Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức làm việc tại Cục Thông tin đối ngoại

(02/08/2016)

Tên cơ quan/đơn vị: Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà nội

- Điện thoại: 04.3767. 6789           Fax: 04. 3767 5959

Thông báo về việc triển khai Hội nghị GBTT ngày 19/7/2016

(18/07/2016)

 Kính gửi:   Các Sở Thông tin và Truyền thông