Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 08/12/2022

Biển đảo - quê hương

Chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

(05/12/2022)

Với bờ biển dài 134 km, Bình Ðịnh sở hữu nguồn tài nguyên biển, đảo phong phú trong phát triển KT-XH, nhất là kinh tế du lịch. Trong những năm qua, Bình Ðịnh đã triển khai thực hiện những hành động thiết thực nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Niêm yết công khai tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU

Niêm yết công khai tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU

(05/12/2022)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, tính đến đầu tháng 12/2022, toàn tỉnh Thanh Hóa có 344 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Số tàu cá trên tập trung ở các địa phương như Thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Hậu Lộc...

Phát triển du lịch gắn với kinh tế biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển du lịch gắn với kinh tế biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

(02/12/2022)

Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức hội thảo phát triển du lịch gắn với kinh tế biển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Gửi ý kiến tham luận đến hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng thời gian tới, Kiên Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nuôi biển theo định hướng bền vững đến năm 2030, phát triển biển, đảo mang bản sắc độc đáo của tỉnh...

Đẩy mạnh mô hình quản lý chất thải y tế tại các huyện đảo ở Việt Nam

Đẩy mạnh mô hình quản lý chất thải y tế tại các huyện đảo ở Việt Nam

(02/12/2022)

Mô hình quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế biển đảo được Bộ Y tế triển khai thí điểm tại 3 huyện đảo gồm: đảo Cát Bà, đảo Lý Sơn và đảo Kiên Hải đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Vận dụng UNCLOS 1982 ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển

Vận dụng UNCLOS 1982 ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển

(01/12/2022)

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của UNCLOS 1982 trong bối cảnh nổi lên ngày càng nhiều thách thức trong giải quyết các vấn đề trên biển.