Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

Thanh tra

Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI

(05/02/2024)

Ngày 01/02/2024, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 7/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại TIKI.

Kết luận thanh tra Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI

(05/02/2024)

Ngày 01/02/2024, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-TTra ngày 26/01/2023 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI.

Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa

(05/02/2024)

Ngày 15/01/2024, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 01/KL-TTra ngày 09/1/2024 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đối với Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giao hàng Flex Speed

(30/01/2024)

Ngày 26/01/2024, Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định số 4/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giao hàng Flex Speed, do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau: