Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 14/04/2021

Thanh tra

Kết luận kiểm tra Tạp chí Hướng nghiệp và hòa nhập và Tạp chí điện tử Hòa nhập

(14/04/2021)

Kết luận số 1078/KL-BTTTT ngày 12/4/2021 của Cục Báo chí. Nội dung kết luận xem tại đây.

Quyết định xử phạt hành chính Đài Tiếng nói Việt Nam

(18/02/2021)

Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TTTT.

Quyết định XPVPHC Công ty CP Viễn thông NewTelecom

(08/02/2021)

Quyết định số 8/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Hòa

(02/02/2021)

Quyết định số 1/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.