Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 19/01/2021

Thanh tra

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thanh Tâm

(15/12/2020)

Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC ngày 14/12/2020.

Quyết định Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(15/12/2020)

Quyết định số 30/QĐ- HBXPVPHC ngày 7/12/2020.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong

(27/11/2020)

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Tạp chí Đồng hành Việt

(19/11/2020)

Kết luận thanh tra số 1027/KLKT-TTra ngày 17/11/2020 của Thanh tra Bộ TTTT.

Kết luận thanh tra về tần số vô tuyến điện đối với Công ty cổ phần truyền hình số miền Bắc

(27/10/2020)

Kết luận thanh tra số 3490/KLTT-CTS ngày 21/10/2020 về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty cổ phần truyền hình số miền Bắc