Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/09/2023

Người tốt – Việc tốt

Lễ “mở cửa kho lúa” của người Rơ Măm

Lễ “mở cửa kho lúa” của người Rơ Măm

(28/09/2023)

Người Rơ Măm là một trong số những dân tộc rất ít người ở tỉnh Kon Tum, chủ yếu quần tụ tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Trong đời sống của người Rơ Măm, cùng với nhiều lễ hội như: lễ cưới, lễ bỏ mả, lễ mừng nhà rông mới và các nghi lễ gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp như trỉa lúa, lúa lên, thu hoạch lúa…, thì lễ mở cửa kho lúa là lễ hội lớn nhất, đánh dấu sự kết thúc của một chu kì sản xuất lúa rẫy.

Nghi lễ cắt tóc và đặt tên con của người Chăm Islam

Nghi lễ cắt tóc và đặt tên con của người Chăm Islam

(28/09/2023)

Nghi lễ cắt tóc và đặt tên cho con của cộng đồng người Chăm Islam là một trong những nghi lễ quan trọng trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, được đồng bào lưu truyền và gìn giữ qua nhiều năm. Nghi lễ này đánh dấu bước chuyển tiếp của đứa trẻ và xác nhận sự gia nhập tôn giáo đối với một thành viên mới trong cộng đồng.

Tỉnh Bình Phước cần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

Tỉnh Bình Phước cần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

(28/09/2023)

Chiều 27/9, tại Bình Phước, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và cải cách tư pháp của tỉnh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: tỉnh Bình Phước cần triển khai các kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp phù hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phải gắn bó chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

9 học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nhận học bổng nhân ái

9 học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nhận học bổng nhân ái

(28/09/2023)

Sáng 27/9, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Quỹ Toyota Việt Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức trao học bổng “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” cho 9 học sinh là con các nạn nhân đã tử vong do tai nạn giao thông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Điện Biên.

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(27/09/2023)

Các đại biểu Người có uy tín tỉnh Bắc Giang đã đề xuất nhiều giải pháp phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS), thu hẹp khoảng cách vùng miền như: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ kinh phí đi xuất khẩu lao động; tạo điều kiện để Người có uy tín tham gia giám sát triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi...