• Đoàn chụp ảnh lưu niệm Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.
 • Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.
 • Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.
 • Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.
 • Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.
 • Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.
 • Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.
 • Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.
 • Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.
 • Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa
 • Các đồng chí đại biểu Bộ TT&TT và tỉnh Thái Nguyên kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người
 • Các đồng chí đại biểu Bộ TT&TT và tỉnh Thái Nguyên kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người
 • Các đồng chí đại biểu Bộ TT&TT và tỉnh Thái Nguyên kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người
 • Các đồng chí đại biểu Bộ TT&TT và tỉnh Thái Nguyên kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người
 • Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa
 • Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai viết cảm tưởng tại Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa
 • Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai thỉnh chuông tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Các đại biểu chỉnh trang, thắp hương trước sân Nhà tưởng niệm trước khi vào dâng lễ, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Đồng chí Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng ban liên lạc hưu trí dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa
 • Đoàn công tác dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa
 • Đoàn công tác dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa
 • Đoàn nghe thuyết minh về vai trò của ATK Định Hóa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
 • Đoàn công tác dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa
 • Đoàn công tác dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa