Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

Văn bản pháp quy

Xem cỡ chữ

 

STT
Ký hiệu
Cấp ban hành
ngày
Trích yếu
 1
Bộ TT&TT
 04/11/2011
Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới”
 2
Thủ tướng Chính phủ
04/06/2010
Quyết định phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”
 
 3
Thủ tướng Chính phủ
18/01/2011
Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2020
 4
Thủ tướng Chính phủ
16/04/2009
Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
 5
Bộ TT&TT
22/03/2012
Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới
 6
Thủ tướng Chính phủ
05/09/2012
Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015
 7
Bộ TT&TT
05/07/2012
V/v: hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012
8 48/TB-BTTTT
Bộ TT&TT
16/04/2013 Kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương tình mục tiêu quốc gia đưa thong tin về cơ sở mien núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

 

Lượt truy cập: 53536

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )