Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 17/09/2019

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên

Ngày bắt đầu 11/09/2019 Ngày hết hạn 10/11/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức

Ngày bắt đầu 11/09/2019 Ngày hết hạn 30/09/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động

Ngày bắt đầu 05/09/2019 Ngày hết hạn 05/11/2019Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử

Ngày bắt đầu 04/09/2019 Ngày hết hạn 04/11/2019Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc

Ngày bắt đầu 04/09/2019 Ngày hết hạn 04/11/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày bắt đầu 09/08/2019 Ngày hết hạn 08/10/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện

Ngày bắt đầu 06/08/2019 Ngày hết hạn 06/10/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 05/08/2019 Ngày hết hạn 05/10/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế về sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư

Ngày bắt đầu 25/07/2019 Ngày hết hạn 25/09/2019Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Ngày bắt đầu 24/07/2019 Ngày hết hạn 24/09/2019Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ TT&TT quy định về hoạt động của điểm Bưu điện- Văn hóa xã

Ngày bắt đầu 18/07/2019 Ngày hết hạn 18/09/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý