Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 25/05/2019

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Ngày bắt đầu 20/05/2019 Ngày hết hạn 20/07/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa cho thương nhân nước ngoài

Ngày bắt đầu 07/05/2019 Ngày hết hạn 07/07/2019Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam, Phiên bản 2.0

Ngày bắt đầu 23/04/2019 Ngày hết hạn 23/06/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia

Ngày bắt đầu 10/04/2019 Ngày hết hạn 10/06/2019
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Ngày bắt đầu 29/03/2019 Ngày hết hạn 29/05/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 25/03/2019 Ngày hết hạn 25/05/2019Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý