Kết quả bình chọn

Bạn thích sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào?

Kết quả ( 3092 lượt bình chọn )
Mobifone ( 1304 lượt bình chọn )
42.17 %
Vinaphone ( 820 lượt bình chọn )
26.52 %
Viettel ( 780 lượt bình chọn )
25.23 %
FPT ( 78 lượt bình chọn )
2.52 %
Khác ( 110 lượt bình chọn )
3.56 %