Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 16/02/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1417

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
160/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 12/02/2019
05/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 11/01/2019
2263/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 28/12/2018
2261/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Quyết định về việc công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 28/12/2018
2256/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông 28/12/2018
2254/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc banh hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 28/12/2018
2250/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Danh mục thông tin công khai và Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân 28/12/2018
2241/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luạt xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 28/12/2018
2239/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 28/12/2018
2213 /QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Quyết định về việc chỉ định Phòng Đo lường Kiểm chuẩn (VILAS 020) thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ truyền thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) 28/12/2018