Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/12/2018

THÔNG BÁO

Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

17/07/2018 17:06 CH Xem cỡ chữ

 

 Ngày 17/7/2018, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký văn bản số 2304/BTTTT-CVT gửi Tổng Cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Toàn bộ văn bản số 2304/BTTTT-CVT được tải về theo file đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 384

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)